top of page

Meidän tehtävämme yrityksenä on suojella ympäristöä ja yhteistä tulevaisuutta kestävän ruoantuotannon avulla. Ruoka-alalla on todella merkittävä rooli globaalissa vastuullisuus- ja kestävyyskriisissä ja tästä syystä koemme erittäin tärkeänä tehtävänä edistää kasvipohjaista kehityksen kulkua kohti ilmastofiksua ruoantuotantoa.

Tämä ajatus kulkee syvällä yrityksemme DNA:ssa ja siksi vastuullinen toiminta on meille tärkeää ja merkityksellistä.

KÄDENJLKI

tuotamme positiivista kädenjälkeä

Perustimme yrityksen, jotta voisimme vaikuttaa ruoka-alan kestävään kehitykseen konkreettisesti arkisella tasolla.  Näemme asian niin, että kun muutosjohdamme meijerimaailmaa kasvipohjaiseen suuntaan ja kehitämme hurmaavia, helposti omaksuttavia tuotteita, on tällä huomattava vaikutus alan kehitykseen ja ihmisten asenteisiin. Mitä paremmin tässä onnistumme ja mitä enemmän tuotteillamme korvataan perinteisiä korkeampipäästöisiä elintarvikkeita, sitä suuremman positiivisen vaikutuksen, eli kädenjäljen, pystymme luomaan.

 

Uskomme myös siihen, että positiivinen muutos synnyttää lisää positiivista muutosta, eli esimerkkimme avulla Suomessakin yhä useampi yritys tai henkilö voi omaksua kestävän toimintamallin ja siirtyä kohti upeita kasvipohjaisia ruokainnovaatioita! 

Nettopositiivisuuden maksimointia & jalanjäljen minimointia

NETTOPOSI

Koko toimintamme perustuu resurssitehokkuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kasvipohjaisten tuotteidemme tuotantoketjussa tuhlata luonnonvaroja, vaan resursseja käytetään järkevästi ja tehokkaasti. Huomioimme kiertotalousmallin jo tuotteita suunnitellessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotteemme pakataan helposti kierrätettäviin pakkauksiin, jotka suojaavat sisältöään mahdollisimman pitkään, ovat oikein mitoitettuja ja minimoivat siten samalla ruokahävikkiä. Mitä tehokkaammin ja paremmin me siis toimimme, sitä enemmän tuotamme nettopositiivisia vaikutuksia jalanjälkeemme verrattuna.

TULEVAISUUS

Miltä vastuullisuustoimemme näyttävät tulevaisuudessa?

Toimintamme kehittyy jatkuvasti ja kasvamme yrityksenä. Meillä on siis vastuu parantaa toimiamme pysyäksemme resurssitehokkaana ja vähäpäästöisenä yrityksenä myös jatkossa. Viimeisimpänä uudistuksena tuotantomme siirtyi täysin uusiutuvaan sähköön alkuvuodesta 2024. Suunnittelemme parhaillaan mahdollisuuksiamme myös muiden vähemmän kuormittavien tuotantotapojen käyttöönotolle tuotantoketjussamme. 

4.jpg
SDG:T

Miten vastuullisuustoimemme
liittyvät globaaleihin tavoitteisiin?

Meidän vastuullisuustoimemme pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN SDG). Pystymme vaikuttamaan toiminnallamme positiivisesti erityisesti seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 3 (1).jpg

Terveyttä ja hyvinvointia

Valmistamme kasvipohjaisia meijerituotteita, jotka tukevat terveellistä ruokavaliota ja näin edistävät sekä maapallon että ihmisten hyvinvointia. Aiomme innovoida jatkuvasti tuotteita, jotka ovat hyväksi terveydelle ja hurmaavat ihmisiä kasvisruoan pariin entistä enemmän.

Tavoite 12.jpg

Vastuullista kuluttamista

Päivittäisten ruokatuotteiden valmistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa kuluttajien jokapäiväisiin kulutusvalintoihin. Kannustamme ja inspiroimme ihmisiä fiksumpaan kuluttamiseen tarjoamalla tuotteita, joiden käyttö on miellyttävää, merkityksellistä ja helppoa. Tuomme markkinoille jatkuvasti ruokainnovaatioita, jotka helpottavat arvopohjaista ja eettistä kuluttamista kierrätyksen vaivattomuutta unohtamatta.

Tavoite 13.jpg

Ilmastotekoja

Edistämme ruoka-alan muutosta kohti kasvipohjaisuutta ja viestimme ihmisille konkreettisista ilmastotekojen mahdollisuuksista ruoan avulla. Kompensoimme jo nyt omat tuotantopäästömme ja pidämme huolta siitä, että uuden innovoinnissa kiinnitämme aina huomiota mm. ilmastoystävällisiin raaka-aineisiin, pakkausten kierrätettävyyteen ja tuotannon resurssitehokkuuteen.

konkreettiset vastuullisuustekomme

Vastuulliset
raaka-aineet

Tämä on toimintamme tärkein kulmakivi! Käytämme aina pelkästään kasvipohjaisia raaka-aineita niiden ilmastoystävällisyyden vuoksi ja lisäksi suosimme tuotteissamme kotimaisia, lähellä tuotettuja raaka-aineita. Kaikki käyttämämme kaura onkin aina 100 % kotimaista, lähtöisin suomalaisilta viljelijöiltä ja pelloilta. Kauran hankinnassa hyödynnämme myös kestävän viljelyn mukaista hankintaketjua. Tiedostamme myös, että kaikki kasvipohjaiset raaka-aineet eivät aina ole eettisesti kestäviä ja hyviä valintoja. Emme tästä syystä käytä tuotteissamme lainkaan soijaa tai palmuöljyä.

Ei sivuvirtoja

Normaalista meijeristä poiketen, nykyaikaisesta kaurameijeristämme ei synny lainkaan sivuvirtoja. Tuotereseptiikka ja raaka-ainevalinnat suunnitellaan siten, ettei suoria hukkavirtoja synny ollenkaan. Näin saamme kallisarvoiset raaka-aineet resurssitehokkaasti ja luontoystävällisesti hyötykäyttöön yhdellä prosessikierrolla.

Kasvipohjainen
edelläkävijyys

Suunnittelemme tuotteemme ja toimintamme niin hyvin, että myös muut toimijat haluavat parantaa omaa toimintaansa. Meille korkea laatu on tärkein tuoteominaisuus, jolla pyrimme vaikuttamaan ruokakentän systeemiseen muutokseen. Kun kasvipohjaiset tuotteet ovat herkullisia ja niillä on hyvä säilyvyyskierto, se tekee tuotteistamme houkuttelevia yhä useammalle käyttäjälle. Loistavalla tuotelaadulla hävikkiä syntyy huomattavasti vähemmän ja palvelemme käyttäjiemme todellisia tarpeita, jolloin positiivinen kädenjälkivaikutus kasvaa!

Kotimaisen metsän istutus

Istutamme vuosittain uutta metsää Suomeen alueille, jotka eivät ole olleet aktiivisen metsätalouden piirissä pitkiin aikoihin. Näin tuemme kotimaassa samalla Suomen hiilineutraaliuteen pyrkivää ilmastotavoitetta. Laskemme joka vuosi yhteen omasta toiminnastamme aiheutuneet päästöt ja istutamme vastaavan määrän taimia seuraavan kesän aikana. Istutustyöt tehdään yhteistyössä 4H Taimiteko-ohjelman kanssa, joka auttaa samalla myös nuoria työllistymään.Lisätietoa Taimiteko hankkeesta ja vuosittaisista istutuksistamme.

Vanhat tilat
uusiokäyttöön

Olemme muuttaneet vanhan meijeritilan moderniksi kaurameijeriksi vastuullista ja tulevaisuudenkestävää tuotantoa varten. Hyödyntämällä olemassa olevia tiloja ja laitteistoa säästämme tehokkaasti resursseja ja luonnonvaroja. Suosimme myös aina mahdollisuuksien mukaan käytettyjä ja huollettuja laitteita, jotta jokaiseen tarpeeseen hankintoja ei tehtäisi uutena. Olemme hyvä esimerkki siitä, kuinka kyseinen meijerialan murros on mahdollista ja kannattavaa!

VASTUULLISUUSTEKOMME
bottom of page